English | Cymraeg

TeenTech Live Logo

Gaerdydd

Rhaglen gyffrous pedair wythnos o sesiynau TeenTech City Yfory a sesiynau a digwyddiadau Arloesi ar gyfer plant 8 – 19 oed!

Ar gael i ysgolion a disgyblion yn y cartref ar draws Cymru!

1 Mawrth yw’r wythnos dechrau

Gyda chefnogaeth Prifysgol Caerdydd yng Nghaerdydd

Cardiff University
Dell
Circle
SonicWall
TeenTech Live across screens

Missed a TeenTech Live Session?

We are delighted to announce that we will be replaying some of our most popular sessions over the Easter Holidays!

 

TeenTech Innovation Live

Internet of Things, Space, Music, Health, Game Design and Robotics

 

Teachers can register for their class to have access, or parents/carers can register to access from home.

Register below!

Mae TeenTech Live yn dod â’r byd cyffrous gwyddoniaeth a thechnoleg i’ch ysgol neu cartref.

Mae ein sesiynau rhyngweithiol yn cael eu cynnal gan ohebwyr gwyddoniaeth a thechnoleg enwog, ac maent yn ddifyr, yn ysgogol ac yn rhoi cyd-destun go iawn i ddysgu, gan helpu pobl ifanc i ddeall mwy am yrfaoedd a’r ffordd y mae technoleg gyffrous newydd yn llywio pob agwedd ar ein bywydau.

Mae TeenTech Live yn cyflawni meincnodau Gatsby ac wedi’i ganmol yn fawr gan athrawon, rhieni a disgyblion.

Mae ein sesiynau rhithwir yn parhau am awr ac yna mae gan ddisgyblion yr opsiwn i weithio ar heriau byr neu brosiectau a chymryd rhan mewn sesiwn adborth ddilynol gydag arbenigwyr diwydiannol. Mae gennym sesiynau sy’n addas i bob oedran, diddordeb a gallu.

Ymunwch â ni am sesiwn Briffio i Athrawon a Holi ac Ateb ar ddiwedd mis Ionawr 2021, cyn i’r sesiynau Arloesedd TeenTech Live a Dinas Yfory TeenTech Live ddechrau’r wythnos 1 Mawrth 2021. Dych chi’n gallu cofrestru ar gyfer y sesiynau hyn (gan gynnws y sesiwn Briffio i Athrawon) isod.

ARLOESEDD TEENTECH LIVE

I ddisgyblion rhwng 11-19 oed

TeenTech Innovation sessions bring the digital, scientific and engineering world to life for students aged 11-19.

Mae sesiynau Arloesedd TeenTech yn rhoi bod i’r byd gwyddonol a pheirianneg i ddisgyblion rhwng 11-19 oed.

Maent yn canolbwyntio ar gyfleoedd o fewn sector penodol gyda mewnbwn gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol. Disgyblion sydd wedi awgrymu’r pynciau, ac rydym wedi cynllunio sesiynau ar gyfer Caerdydd, gan gynnwys Dylunio Gemau, Dyfodol Cerddoriaeth, Rhyngrwyd y Pethau, Gofod a Roboteg!

Wedi’i arwain gan ohebwyr technoleg profiadol, mae disgyblion yn deall mwy am gyfleoedd sy’n codi, gwahanol bwyntiau mynediad, y sgiliau technegol a phersonol fydd yn mynd â nhw ymhellach.

DINAS YFORY TEENTECH LIVE

I ddisgyblion rhwng 8-13 oed

Mae TeenTech City of Tomorrow yn gwahodd pobl ifanc rhwng 8-13 I ddylunio syniadau ar gyfer Dinas Yfory fwy diogel, clyfar a charedig, gan amlygu gyrfaoedd yn y ddinas gysylltiedig a chodi ymwybyddiaeth o nodau cynaliadwyedd a dinasyddiaeth byd-eang.

Mae disgyblion yn ystyried sut mae meysydd ffisegol (cartref, iechyd, addysg, chwaraeon, adloniant, masnach) yn gallu cynnig profiad gwell i bawb a sut gallen nhw chwarae rhan yn ninasoedd cynhwysol sy’n gydgysylltiedig yn ddigidol yn y dyfodol.

Mae’r pwyslais ar feddwl creadigol beiddgar gydag adborth byw gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Cynhelir TeenTech Live yng Nghaerdydd am 4 wythnos, gan orffen gydag arddangosfa sy’n dathlu gwaith caled eich disgyblion drwy eu prosiectau!

Register now for TeenTech Live Sessions

This TeenTech Live Festival is now over. Thank you so much for taking part! To hear about future sessions, sign up here.

Os oes cwestiwnau gyda chi, neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cyn i chi gofrestru am sesiynau, anfon e-bost at dani.longhurst@teentech.com.

TeenTech Live offers:

  • An exciting range of sessions which resonate with young people from animation to the future of music, space exploration to the future of transport, food sustainability to ethical fashion, smart homes to smart cities.
  • Opportunities to connect with people working at all levels of engineering and technology.
  • Opportunities to develop skills which students, as well as industry, recognize as key to their future.
  • Ways to enrich lessons in science, computing, maths, animation, web design, design and technology.
  • A safe, interactive platform.
  • Cross-curricular learning.
  • Flexibility – sessions work well whether students are in school or working from home.
  • A valuable network of industry contacts.

 

Effaith:

  • Tyfodd nifer y disgyblion sy’n dweud eu bod yn ymddiddori’n fawr neu i ryw raddau mewn gyrfa ym maes Dylunio, Technoleg a Pheirianneg o 55% i 86%
  • Tyfodd nifer y disgyblion sy’n dweud eu bod yn teimlo y gallen nhw ddilyn gyrfa yn y meysydd hynny o 61% i 80%

What Our Parents and Teachers Say…

Mae’r cynnig rhithwir hwn yn for anhygoel, wedi cael ei ystyried yn for dda, a mae’n cael ei wneud yn ddi-dor. Syniad mor wych, byddaf i’n rhannu ar Facebook ac i’m holl ffrindiau i’w plant gymryd rhan dros yr wythnosau nesaf. Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn heriol wrth geisio gweithio ac addysg gartref, ac mewn gwirionedd daeth y prosiect hwn â fy mhlant fy hun yn agosach at ei gilydd.

Dawn Helsby

Rheolwr Cyflogadwyedd Myfyrwyr, Coleg Gogledd Swydd Warwick a De Swydd Gaerlŷr

Dim ond eisiau dweud, fel rhiant yn gwylio’r holl sesiynau hyn, y dylech chi i gyd fod yn falch iawn ohonoch chi’ch hun! Maen nhw’n greadigol, yn feddylgar, yn ddoniol, yn ddifyr a maen nhw’n dangos llawer o sgil. Da iawn bawb, a diolch i TeenTech am wythnos anhygoel arall.

Rhiant

What Our Students Say…

I have enjoyed this week so much! It has been exciting and I adored it! I learnt so much about sound and it was an incredible opportunity.

Student

They have been an amazing experience and I have definitely had a deeper dive into the world of tech. I have understood that it’s not all about code, there’s so much more to it.

Student

At the start of the week, I had a passion to be a game designer but I didn’t think I could do it. TeenTech has helped me develop my skills and helped me create a game that I enjoy. Thank You.

Student

I have enjoyed the sense and the atmosphere of collaboration between industry experts, TeenTech’s presenter, Ali Maggs and the bright ideas shared to everyone by the teens. These lessons have been very informative and have made me think outside the box for new innovations and ideas

Student

A special thankyou to…

Alton School

Channing School

Stephen Perse Foundation

…for generously donating their TeenTech Awards prize money to help fund these sessions!