Please add [email protected] to your safe senders list to make sure that event joining details do not end up in your junk folder. Instructions on how to do this can be found on the following links:

Outlook (Application) / Outlook (Web)
Google Workspace/Gmail

Loading Events

« All Events

Virtual Event Virtual Event
  • This event has passed.

TeenTech City of Tomorrow Live Build Day / Diwrnod Adeiladu Dinas Yfory TeenTech

15th March 2022 @ 10:00 am - 11:00 am GMT

Virtual Event Virtual Event
Free
TeenTech City of Tomorrow Live

Join us for a TeenTech City of Tomorrow Live Build Day where your pupils will have a chance to imagine safer, kinder and smarter buildings for future cities. We’ll look at the problems we face in our cities today, look at the world of fast-changing technology, and set your pupils the challenge of imagining buildings, infrastructure and technology to help tackle these challenges. They can create physical models of their ideas, or use CAD software or Minecraft, and they’ll receive feedback from industry experts!

If the timings don’t work for your school, or if you can’t join the sessions live, don’t worry! All sessions will be available for playback during the programme and you can even send us questions beforehand for our experts to answer.

What is a TeenTech City of Tomorrow Live Build Day?

Working to the brief of “smarter, kinder, safer” young people, individually or in small teams, design and construct architectural models of buildings to sit on the footprint the size of an A4 piece of card – but buildings can go out as well as up. Together they develop ideas for the connected city and consider how to use technology and the internet of things to improve how we will live, work and play in the future.

You'll join us for a TeenTech City of Tomorrow Live Build Day, where a TeenTech presenter and industry experts, will take you through the challenge! These sessions are engaging and highly interactive! Your pupils will be able to send questions and safely interact with us (through, for example, live quizzes) throughout.

Following the Live Build Day session, you'll then have time to work on the buildings at a time that suits you. You'll then submit the buildings your pupils/children create. You'll then join us at a later date for a virtual Ask The Experts session where project feedback will also be given.

You can learn more about TeenTech City of Tomorrow here

Watch our TeenTech City of Tomorrow Live Build Day Trailer

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Adeiladu Byw Dinas Yfory TeenTech lle bydd eich disgyblion yn cael cyfle i ddychmygu adeiladau mwy diogel, mwy caredig a mwy clyfar ar gyfer dinasoedd y dyfodol. Byddwn yn edrych ar y problemau sy’n ein hwynebu yn ein dinasoedd heddiw, yn edrych ar fyd technoleg sy’n newid yn gyflym, ac yn gosod yr her i’ch disgyblion o ddychmygu adeiladau, seilwaith a thechnoleg er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn. Gallan nhw greu modelau ffisegol o’u syniadau, neu ddefnyddio meddalwedd CAD neu Minecraft, a byddant yn cael adborth gan arbenigwyr diwydiannol!

Beth yw Diwrnod Adeiladu Dinas Yfory TeenTech?

Gan weithio i'r briff o bobl ifanc "fwy craff, caredig a diogel", yn unigol neu mewn timau bach, byddant yn dylunio ac adeiladu modelau pensaernïol o adeiladau gydag ôl troed o faint cerdyn A4 – ond gall adeiladau fynd i’r ochr yn ogystal ag i fyny. Gyda'i gilydd maent yn datblygu syniadau ar gyfer dinasoedd cysylltiedig ac yn ystyried sut i ddefnyddio technoleg a rhyngrwyd y pethau i wella sut y byddwn yn byw, gweithio a chwarae yn y dyfodol.

Byddwch yn ymuno â ni ar gyfer Diwrnod Adeiladu Dinas Yfory TeenTech, lle bydd cyflwynydd TeenTech ac arbenigwyr diwydiannol yn eich tywys drwy'r her! Mae'r sesiynau hyn yn ysgogol ac yn rhyngweithiol iawn! Bydd eich disgyblion yn gallu anfon cwestiynau a rhyngweithio'n ddiogel â ni (drwy, er enghraifft, gwisiau byw) drwyddi draw.

Yn dilyn sesiwn y Diwrnod Adeiladu, yna bydd gennych amser i weithio ar yr adeiladau ar adeg sy'n addas i chi. Yna byddwch yn cyflwyno'r adeiladau y bydd eich disgyblion/plant yn eu creu. Yna byddwch yn ymuno â ni yn ddiweddarach ar gyfer sesiwn rithwir Gofyn i’r Arbenigwyr, lle rhoddir adborth am y prosiect hefyd.

Gallwch ddysgu mwy am Ddinas Yfory TeenTech yma

 

Details

Date:
15th March 2022
Time:
10:00 am - 11:00 am GMT
Cost:
Free
Event Categories:
, , ,

Organiser

TeenTech
Email:
events@teentech.com
Once you have registered for an event, you'll receive a confirmation email. Please add [email protected] to your safe senders list to make sure that event joining details do not end up in your junk folder.

You will be sent joining details closer to the date of the event. If you need to cancel your place, please revisit this page, or you can manage all of your bookings from the My Events page.